Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์


กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา
วันที่สอง ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต เทพทันใจ จดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สี่ ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 8,900 ฿