Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน


ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว

พ.ย. - มี.ค 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียวหงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,500 ฿
เริ่มต้น 12,500 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿