Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียวหงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 10,800 ฿