Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม


กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า
นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

พ.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ย่างกุ้ง
วันที่สอง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 8,900 ฿