Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

CANADA EXPLORER แคนาดา 10 วัน 7 คืน


เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์ทะเลสาบเลคหลุยส์ ที่สวยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์
ชิมไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน
นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

13-22 เม.ย. 61/27 เม.ย.- 06 พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ไทเป แวนคูเวอร์
วันที่สอง แวนคูเวอร์ เคโลวน่า เวอร์นอน
วันที่สาม เวอร์นอน เรเวลสโตค โกลเด้นท์
วันที่สี่ โกลเด้นท์ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ นั่งรถ Snow Coach บานฟ์
วันที่ห้า บานฟ์ เลคหลุยส์ แคมลูปส์
วันที่หก แคมลูปส์ โรงงามโสม แวนคูเวอร์
วันที่เจ็ด แวนคูเวอร์ วิคตอเรีย สวนบูชาร์ด แวนคูเวอร์
วันที่แปด แวนคูเวอร์ ชมเมือง สะพานแขวนคาปิลาโน ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท
วันที่เก้า แวนคูเวอร์
วันที่สิบ ฮ่องกง กรุงเทพฯ


10D7N
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 96,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 69,900 ฿
เริ่มต้น 86,900 ฿
เริ่มต้น 87,300 ฿