Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Dream of ZHANGJAIJIE


ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน
เมืองโบราณเฟิ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

มี.ค.- มิ.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ฉางซา เมืองฉางเต๋อ
วันที่สอง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง -บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
วันที่สาม จางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
วันที่สี่ ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหล สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่ห้า แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนคนเดินซีปู้เจีย
วันที่หก ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


6D5N
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 17,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿