Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BEIJING is Awesome


เที่ยวปักกิ่ง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม อุทยานเป๋ยไห่ ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง

มี.ค. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านใบชา อุทยานเป๋ยไห่ ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ร้านนวดฝ่าเท้า THE PLACE
วันที่สี่ ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่ห้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง กรุงเทพฯ


5D3N
เดินทางโดย : Hainan Airline
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿