Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
เกี่ยวกับเรา

สุมิตรา แทรเวล แอนด์ เวเคชั่น จำกัด

ดำเนิน ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้วยใจรักและมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีบริการทั้งท่องเที่ยวภายในประเทศ (IN BOUND) และต่างประเทศ (OUT BOUND) อาทิเช่น ทัวร์จีน, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์พม่า, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์อเมริกา, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์อียิปต์, ทัวร์รัสเซีย และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

บริษัทของเราพร้อมยินดีให้บริการ ไม่ว่าแบบกรุ๊ปทัวร์ การดูงาน สัมมนา พักผ่อน ฮันนีมูน ทัวร์แบบหมู่คณะ หรือจัดแพคเกจทัวร์ รวมถึงการบริการที่คุ้มค่า ตรงกับความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

 

บริการของเรา

1. จัดนำเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
2. จัดทัวร์กรุ๊ปเหมาเป็นหมู่คณะทั้งภายใน และต่างประเทศ
3. รับจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ททั่วโลก
4. จัดสถานที่อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานทั่วโลก
5. ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งตั๋วเดี่ยว ตั๋วกรุ๊ป และเช่าเหมาลำสายการบิน
6. บริการรถเช่า รถตู้ รถบัส
7. บริการด้านวีซ่า โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทน ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/08005

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125558014457